Smartare välfärd

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället. Välfärden behöver dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att bli effektivare, mer tillgänglig och erbjuda en enklare vardag för invånare och medarbetare. Med andra ord – dags att skapa en smartare välfärd.

Inspiration

Ardalan Shekarabi

Offentliga Rummet 30 maj - 1 junilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att skapa en smartare välfärd. Konferensen riktar sig till dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering.

 

 

Dator

Dela Digitaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Genom samverkansytan kan 290 kommuner, 21 landsting/regioner och över 300 statliga myndigheter både samverka och dela med sig av resultat och erfarenheter från den egna verksamhetsutvecklingen.

 

 

Dator

Sfi med digitalt stöd – roligt och individanpassat

Behovet av undervisning i svenska för invandrare (sfi) ökar drastiskt de kommande åren. Ett sätt att både öka kapaciteten och kvaliteten i undervisningen är att använda digitala hjälpmedel

 

 

Digital vård och omsorg i nederländerna

”Flippat klassrum” ger bättre samhällsorientering

Trycket på kommunernas kurser i samhällsorientering väntas öka kommande år när många nyanlända får uppehållstillstånd. Genom en digital plattform har Göteborgs Stad skapat ett mer flexibelt upplägg.

 

 

Digitalisering i siffror