Smartare välfärd

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället. Välfärden behöver dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att bli effektivare, mer tillgänglig och erbjuda en enklare vardag för invånare och medarbetare. Med andra ord – dags att skapa en smartare välfärd.

Inspiration

Ardalan Shekarabi

Presentationer från Offentliga Rummet

Se presentationer och webbsändningar från Offentliga Rummet 2017.


Dator

Dela Digitalt

Genom samverkansytan kan 290 kommuner, 21 landsting/regioner och över 300 statliga myndigheter både samverka och dela med sig av resultat och erfarenheter från den egna verksamhetsutvecklingen. 


Dator

Mer tid till socialt arbete när datorn fattar enkla beslut

Genom e-tjänster har Trelleborgs kommun minskat handläggarnas administrationstid, samtidigt som de ökat servicen till medborgarna. Nästa steg är att automatisera själva handläggningen. 


Digital vård och omsorg i nederländerna

Digital missbruksvård

Genom digitala blåskontroller stöttar socialtjänsten föräldrar med missbruksproblematik att vara nyktra inför umgänget med sina barn. 

Digitalisering i siffror