Senast ändrad: 23 april 2018

Integration

Under 2015 sökte över 160 000 människor asyl i Sverige, en fördubbling mot året innan. Med hjälp av digitalisering kan kommuner, landsting och regioner förenkla och påskynda processen så att nyanlända snabbare kan bli en del av samhället.

Det kan handla om att använda digitala tolktjänster i vården, digitalt stöd i undervisningen, eller digitala plattformar för samhällsorientering som skapar en bättre tillgänglighet.

Välkommen att ta del av konkreta exempel på digitala arbetssätt för en bättre integration.

Exempel från integration

Flicka och kvinna vid dator

Det råder stor brist på språktolkar i Sverige. Läget förvärras av att det inte bara saknas tolkar, utan att också många av de tolkar som finns har för låg kompetens.

Min doktor webbplats

Ett sätt att både öka kapaciteten och kvaliteten i undervisningen är att använda digitala hjälpmedel.

Flicka och kvinna vid dator

Problem med internetbanken, väderleksappar som plötslig försvinner och svårigheter att öppna bilder från barnbarnen.

Genom en digital plattform har Göteborgs stad skapat ett mer flexibelt upplägg som gör innehållet mer tillgängligt och stimulerar till djupare kunskaper.

Dela