Senast ändrad: 24 februari 2017

Digital matchning mellan nyanlända och arbetsgivare

Eftersom Sverige befinner sig i högkonjunktur är jobbchanserna goda för många asylsökande och nyanlända. Men ofta är det svårt att matcha behov och kompetens. En ny digital tjänst gör det enklare för arbetsgivare och arbetssökande att hitta varandra.

Trots stor efterfrågan på arbetskraft är det svårt för asylsökande och nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

- När asylsökande kommer till Sverige kan de inte språket och har svårt att förmedla vad de har för erfarenheter och kompetens. Många gånger handlar det om att arbetsgivare och arbetssökande helt enkelt inte hittar varandra, säger Kent Larsen på Arbetsförmedlingen.

Han leder ett pilotprojekt som syftar till att skapa en bättre matchning mellan asylsökande och arbetsgivare. Genom en ny digital tjänst har asylsökande på sex orter i Sverige fått svara på frågor om vad de kan och har för arbetslivserfarenhet. Svaren översätts sedan och underlaget går att mejla ut till arbetsgivare.

Tjänsten är testad av både asylsökande och nyanlända under etablering. Kent Larsen menar att tjänsten får särskilt stor betydelse för asylsökande, eftersom det i dagsläget inte bedrivs några arbetsfrämjande åtgärder gentemot den gruppen.

- Asylprocessen tar ofta ungefär ett år. Med tjänsten får de ett verktyg till att själva söka sig fram på arbetsmarknaden.

Pilotprojektet blev en framgång och Arbetsförmedlingen har nu fått i uppdrag att ta fram en nationell digital tjänst för kartläggning av asylsökandes och nyanländas kompetens. I den nya tjänsten är kompetenser och yrkeserfarenheter fördefinierade. Den arbetssökande fyller i formuläret på sitt modersmål och underlaget blir sedan omedelbart tillgängligt på svenska.

- Användarna av tjänsten kommer att kunna mejla ut sin kompetensbeskrivning till arbetsgivare, men underlagen kommer också att samlas i en sökbar databas. Initialt kommer informationen vara sökbar för kommuner, länsstyrelser och arbetsförmedlingen, men på sikt blir den tillgängligt för alla arbetsgivare, berättar Kent Larsen.

Genom tjänsten får också personen som beskrivit sina kompetenser och erfarenheter information på sitt modersmål om vilka krav som finns för att arbeta i Sverige.

- Den som exempelvis har arbetat som plattsättare får information om att det krävs våtrumslicens. Så förutom direkt matchning får användaren omedelbart stöd att komma vidare.

Under våren 2017 ska tjänsten vara igång.

- Arbetslösheten bland svenskfödda är så låg den blir och många branscher skriker efter arbetskraft. Samtidigt finns det ett enormt humankapital i de personer som kommit hit. Lyckas vi få dem i arbete kan vi både elda på konjunkturen och bidra till snabbare integration, säger Kent Larsen.

Fakta

  • I piloten deltog sju orter, Växjö, Alvesta, Hultsfred, Norrköping, Eskilstuna, Söderhamn och Boden.
  • Bägge tjänsterna baserar sig på regeringsuppdrag att kartlägga asylsökandes kompetenser för att främja inträdet på arbetsmarknaden.
  • Den nya digitala tjänsten kan användas såväl av asylsökande som nyanlända (alltså personer som fått uppehållstillstånd).

Dela