Senast ändrad: 24 februari 2017

”Flippat klassrum” ger bättre samhällsorientering

Trycket på kommunernas kurser i samhällsorientering väntas öka kommande år när många nyanlända får uppehållstillstånd. Genom en digital plattform har Göteborgs Stad skapat ett mer flexibelt upplägg som gör innehållet mer tillgängligt och stimulerar till djupare kunskaper.

Foto: Lotta Duse

Samhällsorientering är en lagstadgad utbildning för vuxna nyanlända. Det är kommunerna som ansvarar för kursen som på 60 timmar ska ge deltagarna kunskaper för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhället. I första hand ska kursen ges på deltagarens modersmål.

- Förutom ren fakta handlar kursen om att förstå saker som hur man får ett arbete i Sverige och hur det är att leva med barn här. Sådan förståelse kräver dialog och reflektion, så undervisning på modersmålet är nästan en förutsättning, säger Lisbeth Imfeld, som är projektledare för det digitala utvecklingsarbetet på Integrationscentrum i Göteborgs stad.

Anpassa utbildningen till individen

Som på många andra håll i landet samarbetar kommunerna i Göteborgsregionen för att erbjuda samhällsorientering. Ändå har de ibland haft svårt att få ihop grupper i de mindre språken. För att lösa den frågan, men också för att ta reda på hur de med ny teknik kan höja kvaliteten på undervisningen, började Göteborgs stad intressera sig för digitala lösningar.

- Vi ville ha ett mer individanpassat upplägg. Kursdeltagarna delas enbart in efter språk, så grupperna blir väldigt heterogena. Det kan till exempel finnas både högskoleutbildade och icke läskunniga i samma grupp, säger Lisbeth Imfeld.

Tar bättre vara på den lärarledda tiden

Integrationscentrum Göteborg har utvecklat en digital plattform, samhällsorientering.se, där allt kursmaterial görs tillgängligt för kursdeltagaren. Upplägget gör det möjligt att erbjuda kurs på distans, men huvudidén är att utveckla pedagogiken i ordinarie kurser. Principen är densamma som för flippat klassrum.

- Genom att kursdeltagarna kan ta del av filmer, artiklar och ljudfiler både inför och efter själva utbildningstillfället frigörs tid till dialog och reflektion när gruppen ses med läraren. Det har tidigare varit svårt i en kurs där oerhört mycket information ska förmedlas på 60 timmar, säker Lisbeth Imfeld.

Wilson Odisho, som är samhällsinformatör och håller i kurser på arabiska, har använt det digitala materialet under ett par års tid.

- Som ny i Sverige krävs enorma mängder information, som till exempel om hur svensk arbetsmarknad fungerar, hur vårt skattesystem är uppbyggt och hur landet styrs. Genom plattformen får deltagarna tillgång till all denna information.

Han brukar låta sina kursdeltagare ta del av filmer eller artiklar inför varje utbildningstillfälle.

-Deltagarna är så fulla av frågor och funderingar. Tidigare föreläste jag mer, nu har jag tid att svara på frågor och leda samtal.

Fakta

Integrationscentrum Göteborg har utvecklat plattformen med stöd av Länsstyrelsen i Västra Götalands län (§37-medel).

Utvecklingsarbetet fortsätter under 2017 och har som mål att tillgängliggöra plattformen nationellt via informationsverige.se.

Integrationscentrum i Göteborgs stad står även bakom ”Boken om Sverige” som uppdateras årligen.

Flippat klassrum är ett pedagogiskt angreppssätt som används alltmer inom skolan. Genom uppgifter som att till exempel läsa en text eller se en film förbereder sig kursdeltagaren inför lektionen. På så vis kan tiden i klassrummet ägnas åt aktivt och fördjupat lärande snarare än till generella genomgångar.

Dela