Senast ändrad: 13 april 2017

Tyskland guidar nyanlända med app

I appen Ankommen guidas nyanlända i Tyskland genom asylprocessen samtidigt som den erbjuder grundläggande språkkurs i tyska. Appen informerar också om tyska lagar, regler och traditioner samt ger en översikt av hur arbetsmarknaden fungerar.

Appen Ankommen

Appen Ankommen

Hösten 2015 såg Europa en flyktingvåg av aldrig tidigare skådat slag och Tyskland var ett av de länder som tog emot flest flyktingar. Över en miljon människor sökte asyl, vilket var mer än fem gånger så många som 2014.

En av de största utmaningarna var att informera så många nyanlända om hur det går till att söka asyl, vilka regler som gäller och vart man ska vända sig i olika frågor.

Det visade det sig att de flesta av alla flyktingar på ett eller annat sätt har tillgång till en smartphone. Och under hösten 2015 fattade Tysklands migrationsmyndighet beslut om att utveckla en app att använda som informationskanal till flyktingar.

Höga ambitioner och snabba resultat

Syftet med appen var att, på ett enkelt sätt och på flera språk, berätta om hur asylprocessen går till. Men migrationsmyndigheten satte ambitionsnivån högre än så.

– Vi ville också få med information om grundläggande lagar och regler, samt en grundkurs i tyska. Även den tyska arbetsförmedlingen ville få med information eftersom de vet hur viktigt det är för nyanlända att så snart som möjligt komma ut i arbetslivet, berättar Edit Avram på Bundesamt für Migration und Flüchting. Migrationsmyndigheten bjöd snabbt in tre andra stora instanser att medverka i framtagandet av appen: den tyska arbetsförmedlingen, Goetheinstitutet och broadcastingföretaget Bayrische Rundfunk.

– Många har undrat hur vi kunde få till ett samarbete och komma fram med en produkt så snabbt som vi gjorde, åtta veckor är en extremt kort tid i myndighetsvärlden. Och svaret på det är att vi alla insåg behovet och tidsnöden. Det var helt enkelt viktigt att det gick snabbt. Och redan från början ville alla inblandade att appen skulle bli en succé. Alla gjorde verkligen sitt yttersta för att vara smidiga, snabba och superproffsiga, berättar Edit Avram.

Bild på appen Ankommen

Språkkurs i appen Ankommen

Viktig information på lekfullt sätt

Edit Avnar har definierat fyra framgångsfaktorer.

– För det första är kombinationen av information och språkundervisning mycket lyckad, användarna lär sig mer genom att kunna hoppa mellan de olika delarna i appen på ett bra sätt. För det andra är vi som avsändare trovärdiga och det som står i appen gäller för hela Tyskland. För det tredje är den gjord på ett lekfullt sätt och har inslag av spel vilket ger belöning om man läser texter eller gör övningar. Och för det fjärde så kräver appen inte så mycket minne i telefonen men kan ändå användas offline så fort den är nerladdad.

Delen som handlar om att leva i Tyskland tar upp ämnen som är viktiga i det dagliga livet som till exempel skolplikt, trafikregler och hur man söker sjukvård, men har också beskrivningar av grundläggande fri- och rättigheter samt skyldigheter. Appen berättar till exempel om allas likhet inför lagen, religionsfrihet och de lika rättigheter mellan män och kvinnor som är grunden i det tyska samhället.

Alla avdelningar innehåller också korta intervjuer med människor som har invandrat till Tyskland som berättar om sina erfarenheter av det nya landet.

Fakta

  • Appen Ankommen består av fyra delar. En tar upp asylförfarandet, en annan visar de officiella vägarna in på arbetsmarknaden och en tredje berättar om hur det är att leva i Tyskland. Den fjärde delen är en kurs i tyska som lär ut grundläggande ord och fraser som är bra att kunna när man precis ska börja sitt liv i ett nytt land.
  • Hela appen finns tillgänglig på arabiska, engelska, persiska, franska och tyska.
  • Sedan sommaren 2016 finns delar av appen (allt utom språkkursen) också på en sajt som kan nås via en vanlig dator. Läs mer på www.ankommenapp.de
  • En liknande satsning har gjorts i Sverige, läs mer på Informationsverige.se.

Dela