Senast ändrad: 13 oktober 2017

Demokrati och delaktighet

Våra medborgare är kunniga och deras deltagande är viktigt. Genom att säkerställa att medborgarna känner sig delaktiga i vår samhällsutveckling kan vi tillsammans bidra till att skapa det samhälle vi vill leva i och på sikt även stärka demokratin.

Möjlighet till inflytande, delaktighet och tillgång till information är grunden för att öka samhällsengagemanget. Aktiva medborgare är en förutsättning för vår demokratis utveckling. Men för att kunna säkerställa att så många som möjligt deltar finns det ett stort behov av nya metoder för att skapa engagemang.

Här kan du att ta del av konkreta exempel på digitala arbetssätt för en bättre medborgardialog som främjar demokrati och delaktighet.

Dela