Senast ändrad: 11 mars 2018

Låt fler påverka genom digitala medborgarförslag

I den representativa demokratin, där medborgarna får rösta var fjärde år, uppstår det
lätt ett avstånd mellan politikernas frågor och medborgarnas frågor. Få har tid, resurser eller erafenhet av den politiska processen för att engagerar sig. Därför började Östersund jobba med digitala medborgarförslag för att lyfta fram medborgarnas frågor.

I Östersund har medborgarna länge haft möjlighet att lämna så kallade medborgarförslag och formen för detta var under lång tid traditionella brev. 
- Det var framförallt de som hade gott om tid och vana att formulera sig och föra sin talan som lämnade in förslag, säger Per-Erik Linde på kommunledningsförvaltingen i Östersund.

År 2012 togs initiativet att utveckla processen medborgarförslag så att den blev mer
tillgänglig för alla. När kommunen år 2014 öppnade möjligheten att lämna förslag via webben ökade antalet och idag är förslag från medborgarna ofta uppe i fullmäktige. Bland dem som lämnar förslag finns medborgare i olika åldrar och med olika bakgrund.

Så går det till

På kommunens hemsida kan den som vill lämna ett medborgarförslag. Det finns ingen
åldersgräns, barn och unga kan också göra det. Den som lämnar ett förslag behöver registrera sig och lämna uppgifter som kommunen behöver för att kunna kontakta personen. På sidan går det också att se vilka förslag som kommit in och ge sitt stöd för de förslag man gillar.

Medborgarförslag till kommunen

När kommunen öppnade upp för att lämna förslag via webben ökade antalet förslag.

När ett förslag lämnats in kollar kommunens tjänstemän upp att det verkligen rör sådant
som kommunen kan fatta beslut om. Om det inte gör det kontaktas den som lämnat förslaget och det läggs inte upp på hemsidan.

För att ett förslag ska tas upp av kommunen behöver minst 25 personer inom tre månader ha skrivit under att de stödjer förslaget. På så vis kan kommunen undvika att
väldigt smala frågor går vidare i processen. Det är alltså inte bara den som lämnat ett förslag som har möjlighet att vara med och prioritera vilka frågor som ska lyftas till politiken.

När ett förslag fått minst 25 gillanden kommer det vidare och anmäls i fullmäktige, som bestämmer vilken nämnd som ta upp frågan. Därefter får tjänstemännen i uppdrag att utreda förslaget.

Medborgarförslagen får röster

Ett förslag måste ha fått minst 25 röster inom 3 månader för att det ska gå vidare.

Tjänstemännen behöver bedöma om det handlar om sådant som kommunen redan arbetar med och beräkna kostnader. Det kan också hända att förslaget vidareutvecklas i tjänstemännens utredning. Om förslagsställaren tar upp skyltning på den egna gatan kanske kommunen gör en utredning där man tittar på detta ur hela stadens perspektiv.

När förslaget beretts färdigt och ska upp för beslut bjuds personen som lämnat förslaget in att vara med. Där finns möjlighet att antingen gå upp i talarstolen och berätta om sitt
förslag eller att endast sitta med och lyssna när ärendet behandlas. Den yngsta besökaren hittills i fullmäktige var en femårig flicka som kom med sin mamma. Hon hade lämnat förslag om en fontän som man skulle kunna bada i, bland annat när Östersunds FC vinner matcher.

Utöver den information som finns om medborgarförslagen på kommunens hemsida sprider kommunen ingen information om förslagen. De som lämnar förslag kan däremot själva jobba för att få fler gillanden. Ibland får de också hjälp av media som bevakar kommunens diarium och skriver när det är något spektakulärt som föreslås.

Effekter

Övergången till digital medborgarbudget har slagit väl ut. Förslagen har ökat över tid och
sedan 2014 har totalt 237 medborgarförslag lämnats in. Av dessa har 39 gått vidare till fullmäktige. Andra förslag har inte fått tillräckligt stöd eller avslutats då de tagit upp sådant som kommunen inte har rätt att besluta om.

Det är fler personer som lämnar in förslag nu än tidigare och det är också fler typer av medborgare som gör det.
- Genom den här typen av e-tjänster som finns tillgängliga så visar vi att Östersund är öppet för alla. Alla kan känna någon slags delaktighet i utvecklingen av kommunen, när man genom några enkla knapptryck kan göra sin röst hörd och vara med och påverka, säger Joel Nordkvist som är ledamot i kommunfullmäktige.

De flesta idéer som kommer in rör den fysiska miljön i kommunen. Det handlar om allt från utegym och farthinder till bättre skyltning och statyer. Det är också vanligt med förslag som rör skolmaten och maten på äldreboenden.

En del idéer skulle kräva mycket resurser för att genomföras medan andra små idéer enkelt kan bli verklighet. Att välja buskar med ätbara bär när kommunen gör nya buskage är ett exempel på en liten idé enkel att genomföra.

Hopptornet i Surfbukten i Storsjön kom till genom ett medborgarförslag.

Ett av de medborgarförslag som fått kommunfullmäktiges stöd och blivit verklighet
lämnades av Helen Axne. Hon föreslog att kommunen skulle bygga ett hopptorn i
Surfbukten i Storsjön och i juli 2016 invigdes det.
- Det var väldigt enkelt att lämna ett förslag på kommunens hemsida, säger Helen. Det känns jättekul att det här blivit av och jag känner mig stolt över förslaget. Det visar ju på att Östersunds kommun lyssnar på sina invånare.

Dela