Senast ändrad: 23 april 2018

Omsorg - Fler äldre med större hjälpbehov

Fler och mer sjuka äldre samtidigt som kraven på individanpassning ökar. Det är en realitet för de flesta verksamheter i äldreomsorgen. På många håll arbetar man intensivt för att möta högre krav på både kapacitet och kvalitet.

Digitala processer och tekniska hjälpmedel spelar en allt större roll för att möta denna utveckling. Det kan handla om att avlasta personalen, som till exempel att förenkla dokumentationen. Men också om att med teknikens hjälp anpassa omsorgen till individen, snarare än att göra samma för alla.

Välkommen att ta del av konkreta exempel på digitala arbetssätt från svensk och nederländsk äldreomsorg.

Exempel från omsorgen

Flicka och kvinna vid dator

På Klockarkärlekens äldreboende i Västerås finns trygghetsskapande teknik. Öppenheten är möjlig tack vare att de boende har på sig ett larm som bygger på Wifi-teknik.

Kvinna använder app på sin telefon.

Genom digitala blåskontroller stöttar socialtjänsten föräldrar med missbruksproblematik att vara nyktra inför umgänget med sina barn.

Robot hjälper till i äldreomsorgen

Genom e-tjänster har Trelleborgs kommun minskat handläggarnas administrationstid, samtidigt som de ökat servicen till medborgarna.

Lerums kommun har börjat använda digital signering på sina äldreboenden. Medicindoser glöms inte längre bort, och omsorgen kan anpassas bättre till individens behov.

Dela