Senast ändrad: 22 augusti 2016

Digitala hjälpmedel för tryggare hemmiljö

Rörelsedetektorer som larmar om en brukare inte går upp på morgonen, tillsyn på natten genom kamera och påminnelser om öppna kylskåpsdörrar. Ett projekt i Nacka kommun där äldre fick prova digitala hjälpmedel i hemmet blev så lyckat att kommunen fattat beslut om en bred implementering av e-hemtjänst.

Barn och kvinna vid dator

Under 2011 inledde Nacka kommun en pilotverksamhet med nya digitala hjälpmedel för äldre. Idén var att skapa trygga boendemiljöer där äldre i större utsträckning kunde känna sig trygga med att bo hemma. Satsningen gjordes möjlig genom ett EU-projekt som sammanförde kommuner i Estland, Lettland och Sverige. Under ett års tid fick de äldre testa mobila larm, nattlig fjärrstyrd tillsyn och ett påminnelsesystem.

- Om jag inte rör på mig före halv tolv på förmiddagen så går det ett larm till larmcentralen. Då kommer de och tittar till mig. Det tycker jag känns jättetryggt, säger Berit som prövat ett passivitetslarm i sitt hem.

Tillsyn på natten via kamera gav bättre sömn

Genom att arbeta utforskande har kunskapen ökat i kommunen. Utvärderingen som gjordes efter projektet visade att många äldre som testat produkter och tjänster var nöjda. I och med försöket har också teknikmognaden ökat hos både brukare och hos hemtjänstpersonal. Även ekonomiska konsekvenser blev synliga. Ett brett införande av påminnelsesystemet skulle enligt beräkningarna frigöra minst en timme per vecka för hemtjänstpersonalen. Den timmen kan användas för att tillföra annat för de äldre. Behovet av hemtjänst blir förändrat och de äldre bor kvar hemma längre.

- När det gäller tillsyn på natten med kamera märkte hemtjänstpersonalen att det var ett väldigt bra verktyg för oroliga brukare. Fysisk tillsyn på natten kan ibland innebära att personen som ska tittas till vaknar. Med kameratillsyn kunde vi se att de var piggare och tryggare på morgonen, berättar Gabriella Nyhäll som arbetar som planerare/utvecklare på sociala kvalitetsenheten.

Efter försöket har Nacka valt att gå vidare med digitala lösningar. I maj 2014 fattade Social- och äldrenämnden beslut om att Nacka ska bli e-hemtjänstkommun. Detta innebar konkret beslut om att införa digital nattillsyn, mobila larm och påminnelseenheter.

- Det här är en stor förändring av verksamheten. Både i termer av nya riktlinjer och att rigga organisationen för nya arbetssätt. men också att genomföra upphandling av de här produkterna, säger Jonas Ek, ansvarig för den breda implementeringen av lösningarna.

Förutsatt att upphandlingarna går enligt plan bör lösningarna vara igång under hösten 2016.

Fakta

  • Projektet Innocare pågick mellan 2010 och 2014. Utöver kommunerna från Estland, Lettland och Sverige har bland annat Mälardalens högskola, Nestor FoU och Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) varit involverade i arbetet.
  • Flera kommuner i Sverige arbetar med e-hemtjänst. Bland annat i Västerås och Göteborg har arbetet kommit långt.
  • E-hemtjänsten är inte tänkt att ersätta konventionell hemtjänst utan ska fungera som ett komplement.

Dela