Senast ändrad: 7 april 2017

Digital missbruksvård

I Trollhättan stöttar socialtjänstens blåskontroller missbrukande föräldrar att vara nyktra inför umgänget med sina barn. Samtidigt kan mätvärdena användas i behandlingen.

Henric Bergqvist arbetar som enhetschef på Familjehuset i Trollhättan, och ligger bakom införandet av en digital lösning inom missbruksvården i Trollhättans kommun.

– När vårdnadshavaren ska träffa sitt barn har vi tidigare åkt hem till dem eller haft personal på plats som gör blåstester. Det är tidskrävande, och dessutom inte särskilt säkert eftersom personen kan börja dricka när vi gått därifrån.

Lösningen består av en app till en smart telefon, en trådlös alkoholmätare stor som en tändsticksask och en vårdportal online. Tillsammans med den berörda personen tas ett program fram för hur ofta personen ska blåsa, exempelvis tre gånger om dagen. När det är dags att blåsa får personen ett meddelande i telefonen. Då blåser personen, samt tar en bild av sig själv. Mätvärdet, bilden och klockslaget skickas till en molntjänst. Om ett mätresultat är positivt eller om personen inte blåser initieras en handlingsplan automatiskt. Exempelvis kan personal från socialtjänsten ringa upp föräldern.

– Innan vi införde detta kunde personen behöva komma in till oss och blåsa varje dag. Det gjorde det svårt att leva ett normalt liv och jobbigt att behöva ta ledigt för att komma till oss. Det kan i värsta fall leda till en ond spiral och återfall, säger Henric Bergqvist.

Trollhättan började med en liten pilot inom familjestöd men har nu infört lösningen på bred front för vårdnadshavare med beroendeproblematik. Även beroendestöd har börjat införa tjänsten.

– Ur vårt perspektiv handlar det om att säkerställa att barnen får vara barn och får umgås med sina föräldrar när de är nyktra. I utvärderingar har barnen berättat att de känner sig mer som barn igen.

Lösningen passar inte för alla användargrupper men såväl personer som fått använda tjänsten, deras barn och handläggarna har varit positiva. Ett extra värde är att mätvärdena kan utnyttjas i behandlingen. Varje mätresultat loggas och kan användas i diskussioner mellan behandlare och individ.

Fakta

- En enhet kostar ca 2 700 kr per månad och enhet. En dygnsplacering på ett hem kostar 4 000 – 10 000 kr per dygn.

- Personerna som ställer upp på programmet får tillgång till en smart telefon med abonnemang. Om telefonen förstörs eller försvinner utgår en självrisk.

Dela