Senast ändrad: 22 augusti 2016

Digital vård och omsorg i Nederländerna

Nederländerna har under de senaste tio åren legat i topp i internationella jämförelser av vård och omsorg. Nu har den nederländska regeringen valt att även skruva upp den digitala ambitionsnivån och satt offensiva mål för att bli det land i världen som har högst tillgång till digital omsorg.

Kvinna använder en app på sin telefon.

Snarare än att ta fram en specifik e-hälsostrategi har man valt att integrera de digitala ambitionerna i de övergripande hälsostrategierna. För två år sedan fick alla medborgare ett e-hälsobrev där man lovade att före 2019 ska:

  • 100 procent av alla personer som har omvårdnad i hemmet ha tillgång till vård och omvårdnad via videolösningar.
  • 75 procent av alla kroniskt sjuka kunna övervaka sina egna sjukdomar med hjälp av digitala självtestningsverktyg.
  • 80 procent av kroniskt sjuka ha tillgång till sina kompletta digitala patientjournaler.

Positivt att själv övervaka sin sjukdom

En av aktörerna i detta nya digitala landskap är Focus Cura. De utvecklar lösningar och hjälpmedel för ökad självständighet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Över 120 000 personer använder sig av deras produkter dagligen. Den stora volymen användare gör att man kan studera både nöjdhet och konkreta effekter.

- Vi har gjort mätningar bland våra kunder och av de som använder sig av självmonitoreringsverktyg uppger 88 procent att de skulle rekommendera det till andra. Bland de som använder sig av omvårdnad via videolösningar uppger 70 procent att de har högre livskvalitet efter att de fått tillgång till dem, berättar Ronald Scheffer som är affärsutvecklingsansvarig på Focus Cura.

Han upplever att det i Nederländerna finns en öppenhet kring den här typen av lösningar bland patientgrupperna.

- Hemtjänstpersonalen uppger att 44 procent av patienterna har mindre klagomål och bland de som använder självmonitoreringstjänster har inläggningarna på sjukhus minskat med 28 procent. Den stora utmaningen har snarare varit personalen, som i många fall är vana vid att göra saker på ett specifikt sätt.

Fokus Curas strategi har varit att göra lösningarna så enkla som möjligt och att börja i liten skala för att sedan skala upp. Han är noga med att påpeka att allt i omsorgen inte blir digitalt.

- Vi tror att digitala lösningar möjliggör varm vård. Genom att använda teknologi när det är möjligt har vi råd att använda fysisk vård när det behövs.

Två år efter att regeringen kommit med sina utfästelser har man kommit en bit på väg. I slutet av 2015 hade närmare 25 procent av befolkningen tillgång till lösningar för videokonsultation.

Fakta

  • Det nederländska välfärdssystemet är skattefinansierat med en stor andel privata utförare.
  • Focus Cura är ett privat bolag som tillhandahåller lösningar inom fem områden: personliga alarm och sensorer, nyckellösningar, automatisk medicindosering, videovård och självmonitorering.
  • Den 8-10 juni 2016 organiserar EU-kommissionen en ehälsovecka i Amsterdam.

Dela