Senast ändrad: 22 augusti 2016

Robotar kan bli ett naturligt inslag i äldreomsorgen

Robotar har länge använts i industrin, ofta för att utföra uppgifter som är monotona eller som kan vara farliga. Men med allt bättre robotteknik kan man se helt andra användningsområden. På senare år har robotar som ger ökad livskvalitet och självständighet för äldre utvecklats. Här ges en översikt över olika typer av robotar som kan användas i äldreomsorgen.

Robot hjälper till i äldreomsorgen.

Robotar för sällskap

Det är framför allt inom vården och omsorgen om personer med demenssjukdom som man har börjat intressera sig för sociala robotar. I Japan, där det pågår ett intensivt arbete för att klara av att erbjuda omsorg till en snabbt åldrande befolkning, finns exempel på brett införande av sociala robotar som interagerar med den äldre. Tanken är att roboten ska utlösa känslomässiga reaktioner hos användaren som i sin tur leder till ökad trygghet, dämpad oro, förbättrad kommunikation och ökad känsla av välbefinnande hos äldre med en demenssjukdom.

Även i flera europeiska länder har man kommit långt med lanseringen av sociala robotar i äldreomsorgen, bland annat i form av en interaktiv robotsäl och en robotkatt.

Robotar för kommunikation

Att enkelt kunna kommunicera med personalen, men också med nära och kära, är en förutsättning för att äldre på ett bra sätt ska kunna bo kvar hemma. Den så kallade Giraffen är, enkelt förklarat, en rörlig bildtelefon på hjul som kan styras på distans av hemtjänstpersonalen. Giraffen kan också användas för att kommunicera med anhöriga via Skype. Smidiga kontaktvägar gör att hemtjänsten kan minska korta tillsynsbesök och spara transporttid. En del robotar använder också smarta sensorer och kan bland annat larma om den äldre har ramlat.

Robotar för assistans

I en undersökning utförd av Georgia Institute of Technology 2012 fick personer i åldersspannet 65-93 svara på i vilken utsträckning de skulle föredra att få hjälp av en robot eller en människa när det kom till olika situationer i vardagen. Något förvånande svarade en majoritet att de föredrog en robot för tjänster som att tvätta eller ta ut soporna. När det kommer till mer personliga tjänster, som att äta eller duscha, föredrog de riktiga människor.

Som del av ett EU-projekt, Robot-Era, har man vid Lunds universitet tagit fram en robot, Hobbit, som bland annat kan plocka upp saker, hämta medicin, slå larm och instruera i träningsvideos.

På konsumentmarknaden har det introducerats ett antal produkter som kan vara till nytta för äldre. Robotdammsugaren, som blivit ett mer och mer vanligt inslag i svenska hushåll, skulle också kunna komma äldre till del som ett hjälpmedel.

Marknaden för assistansrobotar börjar också mogna och många av dessa har som tydligt syfte att möjliggöra för äldre att vara mer självständiga. Exempelvis har en svensk uppfinning, äthjälpmedlet Bestic, börjat få genomslag i ett antal svenska kommuner. Vidare finns exempel såsom duschrobotar, exoskelett som ger användaren större styrka i vardagssituationer och självtorkande toaletter börjat användas i större utsträckning.

Fakta

  • Ingen bred implementering av sociala robotar har skett i Sverige. Däremot har bland annat Sjöbo kommun och Tierps kommun köpt in sälen Paro i begränsad omfattning.
  • Den så kallade Giraffen som används för kommunikation har testats i begränsad omfattning i Västerås kommun.
  • En svensk uppfinning, äthjälpmedlet Bestic, används inte huvudsakligen av äldre men har också börjat få genomslag i ett antal svenska kommuner.

Dela