Senast ändrad: 22 augusti 2016

Säkrare omsorg med digitala signeringslistor

”Äntligen ordning” har varit både medarbetares och anhörigas reaktion sedan Lerums kommun börjat använda digital och mobil signering på sina äldreboenden. Medicindoser glöms inte längre bort, och personalen har börjat anpassa så att den boende får medicin eller träning på en tid som passar just den personens vanor och önskemål.

Bild på två läkare med en surfplatta i handen.

Tanken på digital signering av uppgifter som omvårdnadspersonal utför på delegation, som till exempel såromläggning och att ge medicin, kom upp efter att kommunen gjort en egen granskning av en månads signeringslistor från sina sex äldreboenden.

- Uteblivna insatser och kladdiga instruktioner var tyvärr vanligt förekommande och utgjorde en patientsäkerhetsrisk, konstaterar Karin Svenningsson som är medicinskt ansvarig för rehabilitering i Lerums kommun.

Det framkom också att det kunde ta tid innan avvikelserna upptäcktes. Inte sällan samlades papperslistorna bara in en gång i månaden, och så lång tid i efterhand var det svårt att utreda varför något gått fel.

Kommunen hade studerat digitala och mobila lösningar för signering och beslutade att pröva på ett nybyggt boende. Försöket blev lyckat, och nu används digital signering på kommunens samtliga sex äldreboenden och ett boende för personer med funktionsnedsättning.

- Genom att logga in på en surfplatta ser personalen dagens schema och all delegation som ska utföras. Det går påminnelselarm om något inte utförts enligt plan. På så vis blev vi omedelbart av med den vanligaste avvikelsen, bortglömd dos medicin, berättar Karin Svenningsson.

Snabbare anpassning till individen och vad som fungerar

Sjuksköterskan, arbetsterapeuten eller fysioterapeuten, som delegerat uppgifterna, kan följa utfallet från sin dator.

- Det handlar inte enbart om kontroll utan också om att snabbt kunna justera upplägget om något inte fungerar. Är en boende för dålig för en viss typ av träning kan någon annan form direkt föreslås. Dessutom behöver inte sjuksköterskorna åka runt och samla in listor och dela ut nya när något läkemedel ändrats. Det är arbetsmoment som de nu helt slipper, säger Karin Svenningsson.

Anhöriga, som tidigare ibland känt oro över om medicin verkligen delats ut, har utryckt en lättnad över att systemet blivit så mycket säkrare. Personalen har också börjat anpassa när en boende ska få medicin och träning efter vad som passar just den personens rutiner.

- Innan stod det medicin klockan 8 på morgonen för alla boende. Men om vi har en dam som gärna sover till nio lägger vi nu istället in att hon får medicin klockan nio, berättar Karin Svenningsson.

Nästa steg är införa digital och mobil signering i hemtjänst och hemsjukvård.

- Även om vi sett stora och goda effekter av digital signering på våra äldreboenden tror vi att det är när hemtjänsten kommer med som vi tar det riktigt stora klivet.

Fakta

  • Inom äldreomsorgen sker varje dag ett stort antal hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation. Det kan handla om att ge läkemedel, lägga om sår, ge träning och behandling. Uppgifterna har delegerats av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster och utförs av omvårdnadspersonal.
  • På ett år blir det mängder med signeringar som behöver hanteras på ett patientsäkert sätt. För ett boende med 50 platser genomförs ca 250 000 signeringar per år. I Sverige görs årligen cirka 100 miljoner signeringar.

Dela