Senast ändrad: 13 april 2017

Tryggare äldre med personalbild i mobilen

Varje månad kommer flera olika personer från hemtjänsten till Jan-Erik Höggren i Uddevalla. Men tack vare bilder i personalens mobil, vet han vet hur personen som kommer nästa gång ser ut.

Linn Jendmyr och Jan-Erik Höggren

Linn Jendmyr och Jan-Erik Höggren

Sedan hösten 2016 kan vårdtagarna få se bild på den som kan väntas från hemtjänsten härnäst. En enkel och lätthanterlig digital innovation som ändå höjer kvaliteten på äldreomsorgen i Uddevalla.

‒ Det är jättekäckt. Nu får jag kontakt med ansiktet, så då känner jag igen henne när hon kommer, säger Jan-Erik Höggren, pensionerad svetsare i den tidigare varvsstaden.

Flera okända kan komma

Han bor i en enrummare och har lite svårt att ta sig fram utan rollator. Hemtjänsten hjälper till att beställa varor från affären och tittar till honom två gånger om dagen. Under en månad kan det dyka upp flera nya ansikten.

‒ Mig gör det inget, jag kommer bra överens med dem ändå, säger Jan-Erik Höggren.

Han har lås på dörren och dessutom portlås i trappen, så han är inte så orolig för att ”någon falsk” ska komma och knacka på. Men han vill helst veta i förväg vem som kommer. Nu kan Linn Jendmyr från hemtjänstgruppen ta fram mobiltelefonen och visa bild på anställda och vikarier.

En stor trygghet

‒ Det är en stor trygghet för de äldre. I synnerhet inför sommaren med nya semestervikarier som låser upp och går in i lägenheten, säger Linn som är 22 år och snart färdigutbildad undersköterska.

‒ Jag har bara hört positiva reaktioner på det här, så det tänker vi fortsätta med. Det är skönt för mig att känna att mina vårdtagare är trygga, det bidrar till att jag själv kan somna gott om kvällen.

Fototjänsten togs i drift på försök i Linn Jendmyrs hemtjänstgrupp Hedegärde för några månader sedan. Gruppen har cirka 20 anställda som besöker ett 60-tal vårdtagare.

Bilder i en mapp

De anställda började med att fotografera varandra eller ta selfies som lades upp i en gemensam mapp i tjänsten Dropbox. Det är bara de anställda som kommer åt bilderna och kan visa dem.

Det hade fungerat med analog kamera och papperskort, menar Linn Jendmyr, men det här är mycket snabbare och smidigare.

Och billigare, kan man tillägga. Enhetschefen Ulrika Olsson berättar att det egentligen inte kostar något alls. Dropbox är gratis och mobiltelefoner ingick redan i arbetsredskapen.

Hon var med i ett innovationsteam från Uddevalla som tog fram idén, som ett projekt genom SKL:s Innovationsguiden och Stiftelsen Svensk Industridesign.

Dagböcker gav idén

Bakgrunden till projektet var att några äldre fick föra dagbok under en tid.

‒ De fick beskriva känslor av trygghet och otrygghet, och vi intervjuade dem, berättar Ulrika Olsson.

Målet var att hitta innovationer för att göra jobbet effektivare, och samtidigt behålla brukarnas perspektiv. Analysen av dagböckerna visade att vårdtagare kunde känna oro över att möta okända ansikten.

Fotoprojektet utvärderades i början av 2017, med 100 procent positiva svar från försökspersonerna.

‒ Nu ska vi införa det här i alla 15 hemtjänstgrupper i Uddevalla, berättar Ulrika Olsson.

Digitala lås och dokumentation

Mobilen används som verktyg för fler tjänster. Hemma hos vårdtagarna finns elektroniska lås som hemtjänstpersonalen kan låsa upp med sina mobiltelefoner. Samtidigt loggas besöket. Personalen dokumenterar besöken i mobilen. Där finns också dagsplaneringen.

Linn Jendmyr ser fler möjligheter att använda mobil eller surfplatta.

‒ Man kan ju göra så mycket ‒ planera, visa bilder, kanske filmklipp, säger hon.

Dela