Senast ändrad: 5 april 2018

Skola - Att få alla elever att lyckas

Fokus i skolans digitalisering har länge varit på det fysiska, alltså att alla elever och lärare ska ha tillgång till datorer eller plattor, men nu flyttas fokus från tillgång till teknik till hur och när den kan användas för att stärka lärandet.

Det kan handla om allt från att låta nyanlända få utbildning på sitt modersmål via digitala läromedel till att möjliggöra för elever i glesbygd att läsa ämnen de annars inte har tillgång till.

Välkommen att ta del av fem exempel på digitala arbetssätt i skolan, som alla handlar om att få eleverna i högre grad att lyckas.

Exempel från skolan

Elever gör digitalt prov vid dator.

Med digitala tjänster på flera språk skapas ett komplement till utbildningen. Elever med ett annat modersmål än svenska kan knäcka mattekoden snabbare än om de studerar enbart på svenska.

Danmark har länge legat i framkant när det gäller digitalisering i skolan. Men både kommuner och regering har insett att det inte går att luta sig tillbaka och vila på gamla meriter.

Flicka och kvinna vid dator

I Norrbotten används fjärrundervisning i både smalare ämnen för gymnasiet och i modersmålsundervisningen.

Unga människor som kommer till Sverige har ofta stor motivation att komma igång med skolarbetet men språkbarriären kommer i vägen.

Dela