Senast ändrad: 18 oktober 2016

Aktivt lärande med flippat klassrum

Idén med flippat klassrum är att eleverna genom uppgifter som att till exempel läsa en text, se en film eller genomföra intervjuer förbereder sig inför lektionen. På så vis kan tiden i klassrummet ägnas åt aktivt och fördjupat lärande snarare än till generella genomgångar. Med ett nytt svenskt verktyg går den pedagogiska metoden ett steg längre och gör även självstudierna aktiva.

Bild på elever i ett klassrum

Forskning visar att elever som är aktiva lär sig betydligt mer än elever som är passiva. Det är den bakomliggande drivkraften till att allt fler lärare arbetar med flippat klassrum. Nu prövar flera svenska kommuner en interaktiv plattform som utvecklar den pedagogiska metoden. Ambitionen är att skapa aktivitet även när eleven studerar själv. Förutom filmade genomgångarna får eleverna frågor att svara på. De kan också ställa frågor till läraren på en viss del i genomgången, eller med en knapptryckning visa om de vill att läraren ska gå igenom något moment på nästa lektion. Förutom att eleven blir mer aktiv under självstudierna får läraren information om hur eleverna pluggat, hur det gått och på vilket innehåll de ska lägga fokus under nästkommande lektion.

- Eleverna förbereder sig inför lektionen, och jag i min tur förbereder mig utifrån hur elevernas självstudier gått. I stället för att ha traditionella genomgångar arbetar vi sedan tillsammans i klassrummet med återkoppling och problemlösning, med fokus på det som eleverna haft svårt med när de pluggat på egen hand, berättar Mathias Andersson som är förstelärare i matematik på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna.

Eskilstuna är en av kommunerna som sedan 2014 testar pedagogiken och plattformen. Som många andra upplever man ett minskande intresse och svagare kunskaper i matematik bland eleverna. Mathias Andersson, som redan tidigare börjat använda sig av filmade genomgångar, nappade snabbt på idén om plattformen.

- Plattformen gör arbetet med flippat klassrum mer strukturerat och systematiskt. Nu har jag mycket bättre koll på vad eleverna tycker är svårt och vad vi behöver ägna nästa lektion åt. Utan den hjälp tekniken ger gissar man sig fram. Då används inte klassrumstiden lika klokt.

Fler elever gör sina hemuppgifter

Det har ännu inte gjorts någon utvärdering av hur arbetet påverkar elevernas resultat, men Mathias Andersson ser hur resultaten i den egna klassen pekar uppåt. Eleverna själva är väldigt positiva och betydligt fler genomför sina hemuppgifter.

- Jag ser andra saker nu än förut – både brister i bakgrundskunskaper hos eleverna och vad i min egen undervisning som kan bli bättre. Jag får fler frågor och bättre frågor från eleverna. De verkar våga ställa fler frågor, men tycks också tänka efter lite längre innan de frågar.

Fakta

  • Filmerna i flippat klassrum är i regel mycket enkelt utförda. Ofta handlar det om att läraren ritar och skriver direkt på skärmen samtidigt som talet spelas in. Läraren förekommer sällan själv på bild. Eleverna ser enbart exempelvis uträkningar som växer fram samtidigt som de hör lärarens förklaring.
  • Flippat klassrum kan användas i alla ämnen. Mest förekommer det idag inom matematik och språk, men intresset inom andra ämnesområden ökar.
  • Eskilstuna får under 2015-2018 stöd från VINNOVA till att samordna projektet Läraktiv – digitala verktyg för aktivt lärarande, med andra kommuner. Ytterst handlar projektet om att höja resultaten i skolan genom att utveckla pedagogiken kring de digitala verktyg som nu finns i stor utsträckning i verksamheterna.

Dela