Senast ändrad: 31 augusti 2016

Metoden STL ger bättre resultat hos eleverna

Utbildningsmodellen Skriva sig till lärande (STL) har under fem års tid utvecklats och prövats i Sollentuna kommun, med goda resultat. Nu är det dags att ta modellen vidare till övriga kommuner i landet.

Resultaten från Sollentuna visar dokumenterat förbättrade resultat hos eleverna. Dessutom ökar likvärdigheten mellan könen och spridningen mellan elevernas prestation minskar.

- Skriva sig till lärande är en modell för effektivt lärande för både elever och lärare. Den digitala tekniken fungerar som hävstång och stödjer pedagogiken. Kombinationen ger bättre möjligheter för alla elever att hänga med i undervisningen, säger Annika Agélii Genlott, som utvecklade modellen i Sollentuna kommun.

Modellen bygger på ett språkutvecklande arbetssätt, där tekniken kompenserar så att samtliga elever, oavsett om de har läs- och skrivsvårigheter, kan delta i skriftliga samarbeten med sina klasskamrater.

- Det handlar om en kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och lärare genom digital teknik och digitala arenor. Genom kontinuerlig återkoppling, där även eleverna reagerar på sina kamraters texter, kan undervisningen hela tiden anpassas till elevens behov och förutsättningar, förklarar Annika Agélii Genlott.

Örebro universitet och SKL bygger vidare på modellen

Örebro universitet fick upp ögonen för modellens resultat och nu forskar Annika vidare vid universitet, och arbetar även med modellen på SKL.

- Det finns flera skäl att fördjupa forskningen. Den största vinningen av modellen är att alla elever kan vara delaktiga oavsett funktionsnedsättning eller annat modersmål. Både flickors och pojkars resultat har ökat markant men pojkarnas resultat när det gäller läs- och skrivkunnighet visar en väsentlig utveckling, säger Annika.

I maj inledde SKL ett utbildningsprogram där tio kommuner deltar, för att sprida modellen. De tio kommunerna utöver Sollentuna är Eslöv, Falköping, Gävle, Järfälla, Karlstad, Lidingö, Malmö, Nacka, Sigtuna, Skellefteå.

Annika Agélii Genlott leder programmet som i en första omgång sträcker sig till sommaren 2017.

- Syftet med SKL:s satsning är att kommunerna själva ska bli ägare av kunskapen och sprida den vidare. Utbildningen vid SKL är därför en så kallad ”train the trainer”, som innebär att de utvecklingsledare som går utbildningen vid SKL själva kommer att leda STL-utbildningen i sin egen kommun, förklarar Annika.

SKL kommer mäta resultatet på spridningseffekten av modellen.

STLs resultat

Figur: Antal elever (%) som nådde godkänt i Nationella ämnesproven årkurs 3

Figur: Antal elever (%) som nådde godkänt i Nationella ämnesproven årkurs 3

Den blå stapeln visar de elever som använt sig av STL, den röda visar traditionell undervisning utan digital teknik och den gröna visar elevresultatet för ny teknik men inte en ny arbetsmetod. 78 % av eleverna som använt sig av STL-modellen fick godkänt resultat på de nationella ämnesproven. Resultatet visar att det inte räcker att enbart köpa in digitala verktyg utan att de måste användas på ett genomtänkt sätt.

Fakta

Den senaste vetenskapliga studie som Annika Agélii Genlott utfört, publicerades i Computers & Education (April 2016). 502 elever ingick i studien och det var resultatet på de nationella ämnesproven i årkurs 3 som jämfördes.

Closing the gaps – Improving literacy and mathematics by ict-enhanced collaboration

Läs vidare

Dela