Senast ändrad: 22 augusti 2016

Skola för alla från första dagen i Sverige

Foto av klasskamrater

Unga människor som kommer till Sverige har ofta stor motivation att komma igång med skolarbetet men språkbarriären kommer i vägen. Möjligheten att ge stöd på elevens modersmål är begränsad och inte sällan får nya elever i skolan andra uppgifter och läxor än resten av klassen. Därför har ett digitalt läromedel som har samma undervisningsmaterial men textat och dubbat på flera olika språk tagits fram.

Läromedlet är från början framtaget på svenska, men genom att arbeta med ett nätverk av översättare och röstskådespelare har tre ämnen översatts till arabiska och engelska. Planen är att släppa två nya ämnen per termin på fem språk utöver svenska; arabiska, engelska, somaliska, tigrinska och dari.

I Landskrona stad har man kommit en bit på väg med implementeringen av läromedlet. Caroline Ekstrand som är verksamhetschef för grundskolan har varit involverad i arbetet.

- Elever som har en utländsk utbildningsbakgrund besitter massor av kunskaper men kan inte visa det på svenska. Det finns en föreställning kvar att man måste lära sig svenska först för att kunna få godkänt i övriga ämnen men så är det ju inte.

Läromedlet är i Landskrona en del av en bred satsning inom utbildningsförvaltningen på sju fokusområden; attraktiv arbetsgivare, digitalisering, entreprenöriellt lärande, inflytande, inkludering, matematik och språk. Läromedel översatt till andra språk utgör en pusselbit av fokusområde digitalisering.

- En positiv upplevelse med läromedlet är att det sparar enormt mycket tid för lärare och pedagoger. Att behöva stå och förklara massvis med begrepp om och om igen kan bromsa lektioner. Men då läromedlet använts har vi märkt hur eleven snabbare kommer på banan och hur nya begrepp blir lättförståeliga säger Mohamed Ar-Rawi studiehandledare på Seminarieskolan i Landskrona.

Går att anpassa tempo och svårighetsgrad

Rent konkret fungerar tjänsten som så att läraren loggar in och väljer vad eleven ska arbeta med. Man delar ut ett lektionspaket till eleven. Studiehandledaren och eleven kan sedan arbeta sig igenom materialet tillsammans. Det finns också möjlighet för läraren att se vad eleven gjort och hur det gått. För läraren blir det lättare att gå in i klassrummet när man vet vad alla elever läst och att exempelvis kunna ge samma läxa till samtliga elever.

- Läromedlet ger elever en möjlighet att utvecklas i alla ämnen och inte begränsas i sin utbildning på grund av språk, säger Kristina Kemp förstelärare på Seminarieskolan i Landskrona

I Landskrona har man introducerat läromedlet huvudsakligen på skolor som har förberedelseklasser, alltså klasser som eleverna går i innan de går in i den ordinarie undervisningen. Parallellt med att läromedlet används har också konkreta satsningar gjorts för att göra processen för nyanlända elever så smidig som möjligt. Bland annat får eleven inom en vecka från att de anländer i kommunen en placering i en klass.

- I samband med den ökande flyktingströmmen kände vi att vi behövde förbereda oss i god tid. Utbildning är en viktig faktor för att skapa inkludering och integration. Ibland talar man om nyanlända som en grupp men det är individuella barn med individuella behov. Då är det bra att läromedlet finns i olika tempo och svårighetsgrader, säger Caroline Ekstrand.

Fakta

  • I nuläget (mars 2016) är 12 kommuner anslutna till tjänsten.
  • Läromedlet har utvecklats som del av ett Vinnova-projekt som avslutas 2017. Utöver Studi.se, läromedelsföretaget som ligger bakom verktyget, och de deltagande kommunerna har även Stockholms universitet deltagit som part i projektet.
  • Studi.se är ett av flera läromedel som finns på flera språk. Utöver Studi.se finns bland annat ett verktyg som levereras av företaget Inläsningstjänst.

Läs vidare

Dela