Senast ändrad: 5 april 2018

Vård - Smartare informationsflöden och nya kontaktvägar

Ett problem i vården är snåriga kontaktvägar och att det är svårt att dela information på ett effektivt och klokt sätt.

Idag finns många exempel på hur digitala arbetssätt kan förbättra och förändra hur vård bedrivs. Genom att till exempel aktivt använda den information som finns om patienten i journalen, eller uppgifter patienten själv bidrar med, kan diagnos och behandling snabbas upp.

Välkommen att ta del av fem konkreta exempel som alla handlar om smartare informationsflöden och nya kontaktvägar.

Exempel från vården

Flicka och kvinna vid dator

För att förenkla för barnet och familjen, har Astrid Lindgrens barnsjukhus utvecklat en app där patienten får hjälp till egenbehandling.

Min doktor webbplats

På senare tid har det kommit flera nya tjänster som går ut på att skapa snabbare kontaktvägar och nya former för möten mellan vård och patient.

Flicka och kvinna vid dator

Ett forskarlag inom Region Östergötland har utvecklat ett kliniskt beslutsstöd som hjälper läkare att hitta riskpatienter och ge dem rätt behandling i tid.

Med information om patientens hälsotillstånd, vilka läkemedel patienten använder eller är allergisk mot, och vilka övriga vårdkontakter patienten nyligen haft blir övergångarna mellan olika vårdgivare både smidigare och klokare.

Flicka och kvinna vid dator

Idén är att använda digital teknik för att skapa bättre tillgänglighet, men också för att ge patienterna en ny och mer delaktig roll i sin vård.

Dela