Senast ändrad: 22 augusti 2016

App förenklar livet för patienter och anhöriga

Pappa och dotter tittar på mobil

När ett barn får diabetes kastas hela familjen in i en ny värld av blodsockervärden som ska mätas, insulinmängder som ska räknas fram och täta kontakter med vården. För att förenkla för barnet och familjen, men också för att öka säkerheten och förbättra kontaktvägarna mellan sjukhuset och inskrivna patienter, har Astrid Lindgrens barnsjukhus utvecklat en app där patienten får hjälp till egenbehandling.

Barn och ungdomar som nyinsjuknat i diabetes läggs in på sjukhus för att snabbt kunna komma igång med behandling. Efter fem dagar får familjen åka hem, men ska flera gånger per dygn ha kontakt med sjukvården för att kontrollera att barnet har rätt ordination av insulin.

- Förut hade vi ett system där en sjuksköterska antecknade vad patienten rapporterade in per telefon på en pappersjournal. Därefter ringde sjuksköterskan till läkaren och förmedlade patientens värden. Efter en stund återkom läkaren till sjuksköterskan, för att ordinera insulin, och sjuksköterskan ringde tillbaks till patienten, berättar Åsa Wallin som är initiativtagare till appen och som varit chefssjuksköterska på den avdelning på Astrid Lindgrens barnsjukhus där man vårdar nyinsjuknade diabetespatienter.

Förutom att föräldrarna behövde passa telefontider fick de ta emot samtal och instruktioner i alla möjliga situationer – kanske i bilen eller i kassan när de handlade mat. Det kunde vara störande bakgrundsljud och svårt att anteckna. Dessutom kunde uppgiftslämnandet per telefon vara vanskligt för alla de som inte har svenska som modersmål.

Från och med hösten 2015 får alla nyinsjuknade patienter istället en app förskriven där de matar in uppgifter om blodsockervärden, mat och träning. Utifrån detta ordineras sedan rätt insulindos. 6-åriga Mejas familj hann med det gamla systemet i en vecka innan de fick börja med appen.

- Förutom tider att passa krävdes det en hel del uträkning som nu görs automatiskt i appen. Det sparar enormt mycket tid och stress att slippa hålla på med formler och miniräknare och behöva bära med sig en stor pärm. Inte minst om man bestämmer sig för att äta på stan eller är på kalas. Det känns också säkrare att det blir rätt, berättar Mejas mamma Clara Björklund.

Lär sig om sin sjukdom

En annan fördel är att Meja själv blir delaktig, hon kan själv lägga in både värden och trycka på bilder av vad hon ska äta. På skolan använder pedagogerna appen. Genom att logga in kan föräldrarna följa Mejas blodsockernivå och kontrollera att insulinet getts även när inte de är med.

Åsa Wallin menar att patientsäkerheten har ökat med appen genom en enklare och tydligare kontaktväg mellan vården och inskrivna patienter.

- Dessutom är appen ett pedagogiskt hjälpmedel. Diabetes är en kronisk sjukdom som barnen och ungdomarna måste lära sig att leva med. Genom appen lär de sig mer om sambanden mellan kost, insulinbehov och betydelsen av träning.

Dela