Senast ändrad: 22 augusti 2016

Digitala vårdmöten ökar tillgängligheten och avlastar vårdapparaten

Illustration

Svensk vård är högt rankad internationellt sett. I en rapport som publicerades av The Commonwealth Fund 2014 rangordnas Sverige på tredjeplats av 12 studerade välfärdsstater. Det ser dock sämre ut när det gäller tillgängligheten till vård, där vi rankades på niondeplats i samma undersökning. På senare tid har det kommit flera nya tjänster som går ut på att skapa snabbare kontaktvägar och nya former för möten mellan vård och patient.

För att kunna möta männiksors behov av kontakt med vården har tjänster för själva vårdmöten utvecklats. En sådan tjänst är Min Doktor.

- Majoriteten av alla patienter med måttliga besvär vill få en snabb och effektiv konsultation och, när det behövs, en hänvisning till en specialist. Den första kontakten kan lika väl ske digitalt istället för fysiskt, konstaterar Magnus Nyhlén som är vd och grundare av Min Doktor.

Det kan innebära att dagens vårdsystem inte öppnar upp för digitala kontakter mellan vård och patienter. Ersättningsmodeller och organisationsformer styr snarare mot fysiska konsultationer och möten.

- Det finns otaliga exempel på att en fysisk konsultation måste ske enbart för att konstatera att sjukdomen kommer att läka av sig själv, säger Magnus Nylén.

Den grundläggande idén för Min Doktor är att vända på vårdkedjan och göra det möjligt för patienten att själv välja när konsultation ska ske. Idén tog sitt ursprung i hur banksektorn har förändrat hela sin affärsmodell och leverans.

- Jag är väldigt intresserad av själva flödet - alltså hur man får kontakt på sina egna villkor. Om man bara sätter upp en videolänk mellan banktjänstemannen och kunden löser man ingenting då grundprocessen är densamma. Genom att lägga till ett så kallat triagesystem (för att initialt bedöma diagnoser) och beslutsstöd för vad som bör vara nästa aktivitet kan flödet effektiviseras avsevärt.

Patienten förbereder ärendet

Grundidén är alltså att göra det möjligt för patienten att göra så mycket som möjligt själv. Rent konkret anmäler kunden själv sitt ärende via ett webbgränssnitt. I samband med detta betalar patienten patientavgiften om 295 kronor och får i ett digitalt formulär beskriva sina besvär. Det kan handla om att bifoga bilder eller fylla i information i form av text. När ärendet är skapat tas det omhand av första tillgängliga läkare. Min Doktor har i nuläget avtal med 25 läkare. Dessa arbetar med Min Doktor under sin lediga tid eller är pensionerade.

Under den period Min Doktor har existerat har över 10 000 ärenden behandlats och snittväntetiden för analys av ärendet och återkoppling har varit 24 minuter.

När ärendet kommer till läkaren har redan en stor mängd information samlats in och läkaren beslutar om vad som ska bli nästa steg. Detta kan vara alltifrån en videokonsultation, en provtagning, ett fysiskt möte eller en röntgen. Allt är också genomförbart direkt via webbgränssnittet eller appen.

- Genom att vårdkonsultationer kan ske när som helst och på patientens villkor har vi kunnat avlasta den fysiska vården, konstaterar Magnus Nylén.

På motsvarande sätt har en annan leverantör som heter Kry utvecklat en plattform för att möta vården digitalt. Kry är dock inte en vårdgivare utan en plattform mellan läkare och patient. Tjänsten skiljer sig från Min Doktor på så sätt att ett ärende i Kry alltid resulterar i en videokonsultation med läkare. Patienten kan välja att ställa sig i kö eller boka en tid när läkaren ska ringa upp och även i Krys lösning sker kontakten direkt via appen. Genom Krys lösning erbjuds patienten recept och till och med hemleverans av läkemedel via en associerad tjänst. Målsättningen är att så många symtom som möjligt ska kunna diagnostiseras och behandlas även via digitala gränssnitt.

Fakta

  • Ingen av tjänsterna är i nuläget landstingsfinansierade.
  • Min Doktor omfattas inte av högkostnadsskyddet. Kry omfattas av högkostnadsskyddet i de landsting som är anslutna till tjänsten.

Dela