Senast ändrad: 22 augusti 2016

Vårdcentralen som coachar patienten

Vårdcentralen som coachar

Efter att ha tröttnat på att se patienter kämpa för att komma i kontakt med vården och personal som dubbelarbetar med dokumentation, bestämde sig läkarbröderna Hammad och Mohammad Al-Saaid för att starta en egen vårdcentral. Idén är att använda digital teknik för att skapa bättre tillgänglighet, men också för att ge patienterna en ny och mer delaktig roll i sin vård.

Med inspiration från bankvärlden har bröderna utvecklat nya sätt för konsultation som inte alltid kräver fysiska besök. Som första steg implementerades redan framtagna lösningar som till exempel elektronisk remiss till hudläkare med foto direkt från mobilen, och bärbara blodtrycksmanschetter där patienternas blodtrycksvärden direkt loggas på vårdcentralen. De har även utvecklat ett system med en app som gör det möjligt för patienterna att få svar på prover och undersökningar, se remisstatus, boka tid och ha video- och chattsamtal med läkare eller sköterskor. Patienten loggar in med Bank-ID och på så vis kan ingen annan ta del av sekretessbelagda uppgifter.

- Det är inte alltid så viktigt att få en läkartid samma dag som man söker. Men som patient vill man kunna konsultera vårdcentralen, säger Hammad Al- Saaid och liknar det vid hur bankerna har utvecklat sin verksamhet – man behöver bara gå in fysiskt på banken när det verkligen behövs.

Följer patientens hälsoutveckling

Genom att logga information om exempelvis blodtryck och glykosnivåer genereras ett underlag som kan användas av läkaren som stöd i beslut om behandling. De används också för att visualiseras för patienten och diskussionsunderlag om behandlingsalternativ och livsstilsförändringar. Genom att följa hälsoutvevcklingen för både den enskilda patienten och hela den anslutna gruppen skapas ett lärande, till exempel om utkomsten av olika behandlingsmetoder.

Bröderna har föreslagit digitala tjänster på sina tidigare arbetsplatser men fått nej från cheferna eftersom det saknats ersättningsmodeller.

- Vi tar en risk, men vi känner oss säkra på att det här är vad människor vill ha och hoppas kunna visa det för politikerna. En annan förhoppning är att andra vårdgivare ska vilja köpa de system vi utvecklar, berättar Hammad Al-Saaid.

Appen finns på olika språk och har information till nyanlända, som utgör en stor del av de boende i Akalla. Den är också anpassad för olika typer av funktionsnedsättningar.

Fakta

  • Riddarens vårdcentral och närakut startade 2015 och ligger i Akalla utanför Stockholm. Verksamheterna har avtal med Stockholms läns landsting.
  • Förutom digitala tjänster erbjuds kvälls- och helgöppet på vårdcentralen. Närakuten har öppet årets alla dagar kl 08-22.
  • Jönköpings län var först i Sverige med att ge videomöte med läkare samma status som fysiskt möte. För personer som är folkbokförda i Jönköpings län är tjänsten gratis för barn och täcks av högkostnadsskydd för vårdtagare som har frikort. Stockholms läns landsting fattade i december 2015 beslut om att i projektform pröva att vid fyra vårdcentraler erbjuda videobesök med både distriktssköterska och läkare med samma ersättning som vid fysiska besök. Därefter ska modellen breddinföras, i första hand i hela primärvården i Stockholms län men också på sjukhusen.

Dela