Senast ändrad: 5 april 2018

En digital omvärld - fakta och analys

Med en av världens mest digitala befolkningar och stora utmaningar inom vård, skola och omsorg blir det naturligt för offentlig sektor att utforska vad digitalisering och teknik kan göra för välfärdsleveransen.

Allt fler exempel på nya lösningar och arbetssätt från andra branscher ger inspiration, och höjda förväntningarna från medborgare och medarbetare. Ta del av aktuell infografik om medborgarnas digitala vanor och vad de har för förväntningar på digital kontakt med offentliga aktörer. Här finns också fakta och analys om hur pass digital svensk offentlig sektor är i jämfört med offentliga aktörer i andra länder.

Fakta och analys

Svenskarna är en av världens mest digitala befolkningar men hur ser tillgången och användandet ut i olika åldersgrupper?

Analys utifrån tre internationella benchmarkstudier

Tycker medborgarna att offentliga aktörer lever upp till deras förväntningar när det gäller digital service och kontakt? SKL har gjort en undersökning.

Gör quizet och se vad du som kan om medborgarnas digitala liv.

Dela