Senast ändrad: 22 augusti 2016

Invånarnas digitala vanor – infografik

Sverige har en av världens mest digitala befolkningar. I genomsnitt använder svensken internet 21 timmar i veckan. Vad innebär det för kommuner och landsting att ha medborgare som från barnsben till sen ålderdom är så gott som ständigt uppkopplade?

Här är infografik som ger en bild av medborgarnas digitala vanor, i fyra åldersgrupper:

Så digitala är Sveriges 2-4-åringar

Infografik 2-4 åringar

Klicka på bilden för stor bild

Så digitala är Sveriges 12-15-åringar

Infografik 12-15åringar

Klicka på bilden för stor bild

Så digitala är Sveriges 25-35-åringar

Infografik 25-35 åringar

Klicka på bilden för stor bild

Så digitala är Sveriges 65-75-åringar

Infografik

Klicka på bilden för stor bild

Så digitala är Sveriges 2-4 åringar

Så digitala är Sveriges 12-15 åringar

Så digitala är Sveriges 25-35 åringar

Så digitala är Sveriges 65-75 åringar

Dela