Senast ändrad: 16 maj 2017

Positivt om privata uppgifter leder till bättre välfärd

Närmare hälften av invånarna är beredda att dela med sig digitalt av privat information, om det förbättrar olika välfärdstjänster. Det visar attitydundersökningen Delade meningar, om digital integritet.

Tillsammans med andra aktörer har SKL låtit undersöka hur svenskarna ser på digital integritet. Det handlar både om förtroendet för hur offentlig sektor hanterar personlig information som invånarna delar med sig av digitalt, och om hur invånarna ställer sig till att dela med sig av privat information digitalt för att förbättra olika välfärdstjänster.

Vissa frågor i undersökningen har funnits med tidigare år och kan därför jämföras, medan SKL till årets undersökning ställt specifika frågor om inställningen till att den privata informationen kan användas för att förbättra olika välfärdstjänster.

Diagram: I vilka av följande syften är du bekväm med att dela med dig av privat information digitalt till offentlig sektor?

Diagram: I vilka av följande syften är du bekväm med att dela med dig av privat information digitalt till offentlig sektor?)

Klicka på bilden för att se större bild.

Mellan 40 och 50 procent av invånarna är alltså positiva till att privata uppgifter används för att förbättra hälso- och sjukvården, skolans undervisning och trafik- och stadsplanering. En av fem känner sig dock inte bekväma med att dela med sig av privat information för något av dessa syften.

Diagram: Personlig information används på olika sätt inom vården. Skulle du kunna tänka dig att dela med dig av personlig information via nätet i följande vårdrelaterade syften?

Diagram: Personlig information används på olika sätt inom vården. Skulle du kunna tänka dig att dela med dig av personlig information via nätet i följande vårdrelaterade syften?

Klicka på bilden för att se större bild.

Viljan att digitalt dela med sig av personlig information för specifika vårdrelaterade syften har tidigare undersökts. Årets undersökning visar att viljan ökar.

Diagram: Vilken/vilka av följande aktörer känner du förtroende för i hanteringen av personlig information som du delar digitalt

Diagram: Vilken/vilka av följande aktörer känner du förtroende för i hanteringen av personlig information som du delar digitalt

Klicka på bilden för att se större bild.

De tillfrågade i undersökningen fick också svara på vilken eller vilka aktörer de har förtroende för i hanteringen av information som delats digitalt. Här hamnar offentlig sektor på andra plats, efter bankerna, med 48 procent. Det är en ökning jämfört med förra året med nio procentenheter.

För att öka förtroendet ytterligare och för att möta en ökande oro över att delad information kanske används i oklara syften, behöver kommuner, landsting och regioner bli ännu tydligare med hur informationen hanteras, och vilken nytta den gör. En mer positiv inställning hänger allt mer ihop med en känsla av trygghet för hur informationen hanteras.

Fakta

Undersökningen är gjord av analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligence, i samarbete med bland andra Sveriges Kommuner och Landsting. Undersökningen gjordes i februari 2017, då 1000 svenskar mellan 16 och 70 år intervjuades genom Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel.

Läs vidare

Dela