I vilken grupp ökar andelen internetanvändare snabbast?

Svar (visas efter alternativ valts)

I åldrarna 6-55 år har andelen internetanvändare inte förändrats särskilt mycket de senaste fem åren. Däremot har förändringen varit stor när det gäller de yngre barnen och pensionärer. Bland förskolebarnen har det nästan skett en fördubbling av andelen internetanvändare (från 42 procent 2010 till 79 procent 2015). Förändringen har också varit stor i gruppen 65-75 år (53 procent 2010 till 79 procent 2015).

Källa: ”Svenskarna och internet 2015”, iiS