Hur stor andel svenskar har handlat mat på nätet det senaste året?

Svar (visas efter alternativ valts)

25-35-åringarna är den grupp som i högst utsträckning handlar mat på nätet (48 procent). Motsvarande siffra bland personer 65-70 år är 11 procent, men här syns å andra sidan en snabbare ökning. Hushåll med barn handlar oftare mat på nätet än hushåll utan barn. Att handla mat på nätet är också mer utbrett i städerna än på landsbygden.

Störst fördelar uppges vara att man sparar tid. En annan fördel uppges vara att få varorna hemlevererade. Mest negativt är priset och att man inte kan känna och ta på varorna. Nära hälften av de som handlar mat på nätet är intresserade av att prenumerera på basvaror som mjölk, bröd, diskmedel och toalettpapper.

Källa:” E-Barometern 2015”, HUI Research AB