Nästan en av tio använder aldrig internet. Vad är deras främsta skäl?

Svar (visas efter alternativ valts)

54 procent uppger som främsta skäl till de inte använder internet att de saknar intresse. 2 procent hänvisar till att det är för dyrt. 9 procent uppger att det beror på att de saknar dator och uppkoppling. 20 procent tycker att tekniken är för krånglig. Nästan alla som inte använder internet befinner sig i åldersgruppen över 66 år.

Källa: ”Svenskarna och internet 2015”, iiS