Hur vanligt är det att barnfamiljer har en surfplatta?

Svar (visas efter alternativ valts)

Surfplattan, som många trodde skulle försvinna när de smarta mobilerna kom, har fått stort spridning i barnfamiljer. 8 av 10 hushåll med barn upp till tio år har minst en surfplatta. Surfplattans stora genomslag i barnfamiljerna har starkt bidragit till att internetanvändningen går ner i åldrarna. 2015 använde en fjärdedel av 2-åringarna internet dagligen. En fördel med surfplatta för små barn är att det inte krävs att man skriver.

Källa: ”Svenskarna och internet 2015”, iiS