Hur stor del av barnen som börjar i förskoleklass är internetanvändare?

Svar (visas efter alternativ valts)

86 procent av barnen som börjar förskoleklass är internetanvändare, och de flesta av dem har använt internet i flera år. Sju av tio använder surfplattor regelbundet, och var tredje brukar skapa eget innehåll på internet. De flesta barn börjar alltså skolan som ganska vana internetanvändare och har också god tillgång till verktyg i hemmet.

Källa: ”Eleverna och internet 2015”, iiS