Hur många deklarerade elektroniskt 2015?

Svar (visas efter alternativ valts)

2015 års deklarationstrend var att använda mobilt BankID. Antalet fördubblades från året innan. Möjligheten att få tillbaka pengar före midsommar för de som deklarerade elektroniskt tros ha bidragit till den stora mängden e-deklarationer. Det finns stora skillnader mellan olika kommuner. Den kommun som hade störst andel e-deklaranter var Oxelösund med 77.4 procent. Minst andel e-deklaranter hade Storsele med 45.7 procent.

Källa: Skattemyndigheten