Hur stor andel av alla över 12 år går dagligen in på Facebook?

Svar (visas efter alternativ valts)

Användningen av Facebook ökar varje år. 2015 var det 70 procent av internetanvändarna som någon gång besökte Facebook. Framför allt är det de äldre som har börjat använda Facebook. Det uppväger den minskande populariteten bland högstadieeleverna (12-15 år), som i allt högre grad lägger sin tid på Instagram.

Källa: ”Svenskarna och internet 2015”, iiS