Senast ändrad: 27 februari 2017

Så digitala är svenska kommuner 2016

SKL har sammanställt skillnader mellan stora och små kommuners digitala utveckling utifrån resultat i självvärderingsverktyget eBlomlådan och en rapport från Riksrevisionen.

De skillnader som framkommer är bland annat att de stora kommunerna har ett större försprång när det kommer till den digitala utvecklingen. Nästan samtliga kommuner erbjuder minst en e-tjänst och över hälften av kommunerna samverkar med andra kommuner för att utveckla e-tjänster.

Läs vidare

Dela