Smartare välfärd

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället. Välfärden behöver dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att bli effektivare, mer tillgänglig och erbjuda en enklare vardag för invånare och medarbetare. Med andra ord – dags att skapa en smartare välfärd.

Inspiration

Ardalan Shekarabi

Digitala tolktjänster i vården

Det råder stor brist på språktolkar i Sverige. Det finns för få tolkar och en del av dem har för låg kompetens. Nu prövar flera verksamheter hur digitala lösningar kan säkra både tillgång och kvalitet.

 

 

Dator

It-guide - första jobbet i Sverige

Problem med internetbanken, väderleksappar som plötslig försvinner och svårigheter att öppna bilder från barnbarnen. Det är exempel på digitalt krångel som äldre i Örebros kommun får hjälp att lösa av ungdomar som bara varit ett par år i Sverige.

 

 

Dator

Sfi med digitalt stöd – roligt och individanpassat

Behovet av undervisning i svenska för invandrare (sfi) ökar drastiskt de kommande åren. Ett sätt att både öka kapaciteten och kvaliteten i undervisningen är att använda digitala hjälpmedel

 

 

Digital vård och omsorg i nederländerna

”Flippat klassrum” ger bättre samhällsorientering

Trycket på kommunernas kurser i samhällsorientering väntas öka kommande år när många nyanlända får uppehållstillstånd. Göteborgs stad och kommunerna omkring räknar med ett fördubblat antal deltagare 2017.

 

 

Digitalisering i siffror