Senast ändrad: 23 maj 2016

Om smartare välfärd

Smartare välfärd är SKL:s satsning på informations- och utbildningsmaterial om digitalisering i välfärden.

Här finns fakta och infografik, goda exempel och erfarenheter att ta del av och att använda som diskussionsunderlag. Tillsammans vidareutvecklar vi offentlig sektor med hjälp av digitaliseringens möjligheter.