Senast ändrad: 22 augusti 2016

Stöd och vägledning

Vad är förtroendevaldas roll i att leda och driva digitalisering? Här delar tre förtroendevalda med sig av sina tankar och erfarenheter av ledarskap när det gäller digitalisering. Ta också del av SKL:s verktyg för ta tempen på graden av digitalisering och vad det finns för utvecklingsområden i just din kommun.

Ebba Östlin, KSO Botkyrka kommun, Peter Danielsson, KSO Helsingborgs stad och Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting har alla tre aktivt gått in för att använda digitalisering för att utveckla välfärden. Vad är framgångsfaktorerna - och vad bör undvikas – för att lyckas leda och driva på digitalisering inom vård, skola och omsorg?

Läs också om de verktyg SKL tagit fram för att stötta kommuner att ta tempen på graden av digitalisering och vad det finns för utvecklingsområden.

Dela