Senast ändrad: 22 januari 2018

Ta Välfärdsteknologisnurran till hjälp!

Vad kostar det att investera i välfärdsteknik och hur effektivt är det? Nu har Myndigheten för delaktighet tagit fram ett verktyg för att kunna göra sådana beräkningar – Välfärdsteknologisnurran.

I takt med allt fler satsningar på digital teknik och hjälpmedel, kommer också kraven på att kunna säga vilken nytta investeringarna faktiskt gör.

- Vid en behovsinventering för ett par år sedan, då vi intervjuade kommuner om vilket stöd de behöver från oss, kom behovet av att sätta siffror på investeringarna fram. Siffror behövs som en del i argumentationen för att genomföra satsningar som kan leda till ökad
självständighet, trygghet, aktivitet och delaktighet hos brukarna, säger Raymond Dahlberg, utredare hos Myndigheten för delaktighet, MFD.

Välfärdsteknologisnurran visar – indikativt – investeringskostnader och effektiviseringar för två digitala tjänster: nattillsyn med hjälp av webbkamera och tillsyn under dagtid
baserat på videokommunikation. Kommunen matar in sina egna siffror för bland annat antal personer som har hemtjänst, kostnader per timme och restider för anställda. Snurran gör sedan beräkningarna för ett, respektive fem år efter implementering. Det handlar om generella slutsatser från beräkningar och erfarenheter i tre kommuner.

- Det är viktigt att komma ihåg att snurran är ett verktyg som ger en indikation på vilka investeringskostnader och effektiviseringar som kan förväntas, den ger inte exakta siffror. Men många gånger kan det räcka just med en indikation. Det är också flera kommuner som tagit kontakt med mig för att diskutera sina kalkyler, säger Raymond Dahlberg.

Snurran innehåller idag ett fåtal nyckeltal, i förhållande till de olika tjänster som används eller kan användas av en kommun. Planer finns på en fortsatt utveckling.

- Välfärdsteknologisnurran är ett bra exempel på verktyg som behövs för att kommunerna ska kunna känna sig säkrare på att en investering i digitala hjälpmedel eller tjänster verkligen lönar sig, säger Åsa Furén-Thulin, chef för sektionen för socialtjänst vid SKL:s avdelning för vård och omsorg.

Just inom den kommunala omsorgen finns idag ganska gott om exempel på hur digitaliseringen bidrar till en bättre vardag för brukare. Dessutom underlättar det för medarbetarna och ger en bättre arbetsmiljö, säger Maria Gill, projektledare vid SKL:s avdelning för digitalisering.

Fakta

Välfärdsteknologisnurran lanserades i februari 2017. Någon uppföljning av användningen har ännu inte gjorts. Kommunerna som använts för nyckeltalen är Västerås, Göteborg och Hudiksvall.

Läs mer

Dela